ADPS berekent automatisch de optimale prijspunten voor het volledige assortiment van een retailer

Het Automated Dynamic Pricing System (ADPS) berekent automatisch de optimale prijspunten voor alle producten van een retailer gebaseerd op vooraf ingevoerde regels en product specifieke data zoals prijselasticiteit, inkooprijs en voorraadhoogte. ADPS bevat zeer geavanceerde algoritmen die automatisch de prijselasticiteit van categorieën en producten doorrekenen.

ADPS brengt realisme terug in pricing. In sommige markten, zoals bijvoorbeeld televisie, laat onze data zien dat ondanks dat televisie een zeer elastische categorie is, de gemiddelde marktprijs ver onder het optimale niveau zit waardoor er eigenlijk in de gehele markt vrijwel niets meer verdiend wordt op televisies. Dit is veroorzaakt doordat retailers continu de prijzen aanpassen aan het prijspunt van hun concurrenten, zonder nog goed in de gaten te houden wat de werkelijke marge (inclusief alle condities) en de prijselasticiteit is. Dat betekent dat in dit geval het verhogen van prijzen kan leiden tot een grotere winst onderaan de streep. We zijn bij onze implementaties ook verschillende categorieën tegengekomen waar er een grote kans was om zowel meer omzet als winst te maken door de prijzen te verlagen.